Kracht van de zon; energie van het licht

Nu de temperatuur wat hoger is en de zon vaker schijnt komen dieren uit hun winterrust of winterstilte. Zie je de citroenvlinders en hommels vliegen? Op zoek naar bloemen. Hoor je de spechten roffelen, de buizerds roepen, de winterkoninkjes,  roodborstjes en merels het hoogste lied zingen? Allen reageren op de toegenomen warmte. Hoe reageer jij hierop? Voel je ook de kracht van de zon, de energie van het licht? Wat doet het met jou? Gaat de energie in jouw lichaam ook harder stromen? Wat wil je hiermee doen? Waar ga je deze energie, deze toegenomen levenskracht voor gebruiken?