Innerlijk kind

Besteed je genoeg aandacht aan je innerlijk kind? Koester je het, geef je het onmetelijk veel liefde, luister je naar de behoeften van je innerlijk kind en geef je daar gehoor aan? De behoefte om te spelen, om in bomen te klimmen, om te zwemmen en om alles en iedereen onbevangen tegemoet te treden?