Terug naar het licht

Vanaf 21 december worden de dagen langer en gaan we terug naar het licht. Alleen is dat zo weinig dat menigeen het niet opmerkt. Nu in februari is het echt duidelijk dat het licht is teruggekomen. Elke ochtend komt de zon vroeger op en elke avond wordt het later donker. De lente verdringt de winter en dat is zichtbaar in de lenteklokjes die uit de aarde zijn ontsproten.